.شعر متن.... کشکوییه

بیچاره مجنون که فانی فانی است

دموکراسی فریب است و دروغ که مقابل دیکتاتوری است و ولایت فقیه از دیکتاتوری جلوگیر

پناهیان: ما 3 نوع ساختار سیاسی می توانیم داشته باشیم، یکی دموکراسی به معنای غربی کلمه، یکی دیکتاتوری به معنی سنتی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 106 بازدید
دی 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
3 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
3 پست
آذر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
9 پست
مرداد 90
2 پست